M 9, 2024 —T ' . L .J 8, 2023 — S BMN A ITCENTER CDD . T ...เว็บไซต์ของโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.J 8, 2023 — SMART BMN P A ITCENTER CDD , , ...J 8, 2023 — D SMART BMN P+ PC W .M 24, 2024 — D SMART BMN P APK (15) A . R (B.E. 2566)SMART BMN P A 4.0 APK D I. R (B.E. 2566)S S S D S 1014 · G · H I F ... P . © 2024, P . C ...การใช้แอพพลิเคชั่น S S ที่ใช้เก็บข้อมูล จปฐ โดย วันที่ 08 ม ค 64 เวลา น เข้าชม 472 ครั้ง จปฐ S BMN 527 .D SMART BMN P (15) APK A. R (B.E. 2566)SMART BMN P 16.0 APK A. R (B.E. 2566)D S BMN PC W . L' S BMN ...M G 25+ 23313 S TV R, S TV S, W-F N W,